Roadmap Strategy on Plastics

7 februari 2017

Eind januari 2017 heeft de Europese Commissie een roadmap voor de strategie voor plastics in een circulaire economie gepubliceerd. De strategie zal gericht zijn op:

1) het loskoppelen van de productie van plastic van fossiele brandstoffen;

2) het verbeteren van de economie, kwaliteit en de opname van plastic recycling en hergebruik; en

3) het verminderen van het ‘lekken’ van plastic in het milieu. De mededeling wordt Q4 2017 verwacht.

In voorbereiding op de strategie worden verschillende acties verkend om na te gaan welke de meeste EU toegevoegde waarde hebben en de grootste impact op de gesignaleerde problemen. Er komt nog een openbare consultatie en impact assessment.

Op 8 en 9 december hebben 300 participanten key actions geformuleerd voor deze strategie. Op 20 april  2017 wordt een vervolgsessie worden georganiseerd, om de key actions concreter te maken. Deze sessies zijn onderdeel van de consultatie.