Publicaties

 1. Het ketenakkoord kunststofkringloop zelf: Ketenakkoord kunststofkringloop
 2. Een analyse van de meest recente gegevens met betrekking tot de productie, de vraag en het afvalbeheer van kunststofmaterialen.Plastics Europe: Plastics – the Facts 2013;
 3. Verbeteringen in bestaande inzameling en recycling systemen in de Scandinavische landen:
  Collection & recycling of plastic waste – Improvements in existing collection and recycling systems in the Nordic countries
 4. Rapport van TNO met geïnventariseerde kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie in Nederland en schetst handelingsperspectief voor met name de overheid hoe deze stappen te versnellen: Kansen voor de circulaire economie in Nederland
 5. Rapportage om inzicht in de kunststof afdankstromen in Nederland te verkrijgen aan de hand van een aantal interviews, een documentenstudie en met gebruikmaking van de kunststof en recycling expertise van DPI Value Centre:  Onderzoek kunststof afdankstromen in NL
 6. Kansen voor een circulaire economie in Rio de Janeiro: Twopager on Opportunities of a Circular Economy in Rio de Janeiro
 7. Regionaal actieplan voor preventie en het beheer van zwerfvuil in de Noordoost-Atlantische:
  Regional Action Plan (RAP) Marine Litter
 8. Overzicht van de kunststof recyclingindustrie in Nederland, meer en betere recycling: een onmisbare schakel naar de circulaire economie : kunststof recycling – NRK Recycling
 9. De voortgang van VANG in 2015: voortgangsrapportage Van Afval naar Grondstof
 10. De Europese Commissie heeft in 2014 een mededeling inzake bevordering van de circulaire economie uitgebracht en voorstellen gedaan om een aantal richtlijnen aan te passen ten einde de circulaire economie te bevorderen. Dit voorstel is teruggetrokken om verbeterd te worden. De Europese industrie is uitgenodigd om inbreng te leveren hoe CE dan wel kan worden bevorderd. In deze nota geeft VNO-NCW haar zienswijze op Europees beleidspakket voor bevordering van CE. Verbeterpakket EU CE en Definition ambitious CE Package
 11. Samenstelling van gescheiden ingezamelde kunststof- verpakkingen Wageningen UR Food & Biobased Research, instituut binnen de rechtspersoon Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek: rapport Samenstelling Nederlands gescheiden ingezameld kunststofverpakkingsafval
 12. Een integrale agenda en aanpak om circulaire economie op te zetten in Delta’s:The Clean Urban Delta Initiative Rio de Janeiro (English) en The Clean Urban Delta Initiative Rio de Janeiro (Portuguese)
 13. HOE DE MASSAMARKT VOOR ECO-INNOVATIES EN GREEN TECH OP GANG TE BRENGEN: eBook Massa is Kassa versie 10 juli 2015 printA4