lucht

Sluit de kunststofkringloop!

Met het Ketenakkoord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk elkaar kunnen versterken en ondersteunen in hun doelstellingen: het oplossen en voorkomen van plastic zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu (inclusief de rivieren en oceanen). De betrokken partijen willen binnen twee jaar concrete resultaten boeken, zodat kunststoffen die waardevol zijn voor de economie kunnen worden hergebruikt. Hiermee wordt ook voorkomen dat deze in het milieu terechtkomen. Wat al in het milieu terechtgekomen is, kan worden ingezameld en verwerkt.

China bans imports of scrap plastics and other “foreign garbage” by the end of 2017

China bans imports of scrap plastics and other “foreign garbage” by the end of 2017

8 augustus 2017

China told the World Trade Organization July 18 that it will ban imports of scrap plastics and other “foreign garbage” by the end of the year, officially taking a step that had been widely rumored in the industry. The move drew quick criticism from a recycling industry trade group in… Lees verder

Dutch Circular Design Centre, marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek expertisecentrum circular design

Dutch Circular Design Centre, marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek expertisecentrum circular design

8 augustus 2017

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Partners for Innovation gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘Expertisecentrum Circular Design’. Deze verkenning moet antwoord geven op de vraag of er behoefte is aan een Expertisecentrum Circular Design, in het licht van de transitie… Lees verder

Innoveren = Concurreren

Innoveren = Concurreren

21 juli 2017

Hoe duurzaam concurrentievoordeel te behalen door als overheid in te spelen op innovaties uit de maatschappij? Een groot deel van de Nederlandse economie is gebaseerd op fossiele grondstoffen, o.a. aardolie, aardgas en kolen. Het cluster in de Rotterdamse haven rondom de raffinage en distributie van aardolie-achtige mineralen bijvoorbeeld is erg… Lees verder