Links

  • Van Afval naar Grondstof: Het kabinet wil duurzame koplopers in het bedrijfsleven stimuleren om nieuwe wegen in te slaan naar een circulaire economie. Deze ondernemers moeten daarbij geen onnodige belemmeringen ondervinden. Mansveld richt daarom een steunpunt in waar zij terecht kunnen voor het oplossen van knelpunten. Doel is om in 2015 verbeteringen in gang te hebben gezet voor alle gemelde belemmeringen. Bij het steunpunt betrekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven, inspecties en vergunningverleners zodat de informatie goed en snel te krijgen is.
  • Biobased Economy: waar o.a. de ontwikkeling van biobased kunststoffen als alternatief van kunststoffen van fossiele oorsprong, wordt gestimuleerd.
  • Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie: waarbinnen de aanpak van manen zwerfvuil en het realiseren van een gedragsverandering een prioriteit is.
  • Green deals: Partijen zoeken elkaar in de keten op t.b.v. meer synergie in hun activiteiten en investeringen, zoals die van inzamelaars van kunststof afval in havenontvangstvoorzieningen, vissershavens en op stranden, sorteerders en verwerkers van kunststof grondstofgebruikers. Waarbij zo mogelijk binnen het komende jaar concrete Green Deals (zoals met standgemeenten en -paviljoenhouders, sectoren Visserij, scheepvaart en havens, en in specifieke productketens) worden afgesloten. Ook wordt verkend of het opruimen en recyclen van afval uit zee en rivieren businesscases opleveren.
  • Duurzaam Doen: tips en inspiratie om duurzaam te doen. We willen nu en in de toekomst op een leefbare, gezonde en veilige manier in Nederland kunnen wonen en werken. Door bewust te kopen, slimmer te reizen en ons afval te recyclen werken we samen aan een gezonde en leefbare wereld. Veel mensen doen al duurzaam. Soms klein, soms groot. Doe jij mee?
  • Innovatie-estafette: Innoveren is spoorzoeken. Zoeken naar verbindingen, versnellingen en slimme oplossingen. Tijdens de Innovatie-estafette op 12 november 2013 zijn meer dan 30 akkoorden gesloten waaronder het ketenakkoord kunststofkringloop.
  • CE-student:
    Studenten helpen uw bedrijf met de Circulaire Economie (CE). Denkt men in uw bedrijf na over de circulaire economie? Maar men weet niet precies hoe het aan te pakken? Studenten kunnen uw bedrijf helpen. Studenten voeren opdrachten uit voor hun vakken, en docenten zoeken opdrachten vaak bij bedrijven. Deze opdrachten worden meestal kosteloos uitgevoerd. Ideaal voor een eerste verkenning in de Circulaire Economie.
  • NederlandCirculair! : Het netwerk platform voor de circulaire economie in Nederland. Samen werken aan een circulaire economie, doe je mee? Dat kan met het delen van informatie, het meedoen aan innovatieve trajecten, het indienen van casussen of het deelnemen aan bijeenkomsten.