Ondertekening Grondstoffenakkoord


Datum: 24 januari 2017

 

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld ‘Nederland Circulair in 2050′ aangeboden aan de Tweede Kamer.  Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen.  Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord gaan we bouwen aan transitieagenda’s die we de komende vijf jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Hierin maken we onze ambitie concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Alle partijen die een bijdrage willen leveren zijn welkom om het Grondstoffenakkoord digitaal te ondertekenen.

Dat kan door hier naartoe te gaan, het formulier in te vullen en uw logo vervolgens naar ons te mailen (CE@minienm.nl). Doet u mee?

 

Ondertekening Grondstoffenakkoord

Dinsdag 24 januari van 17:00 tot 19:30 uur in Den Haag.

Het Grondstoffenakkoord: een belangrijke stap richting een circulaire economie. Als u ook ondertekend, dan willen we dit graag in gezamenlijkheid met u doen:

Datum: dinsdag 24 januari 2017

Tijd: 17.00 – 19.30 uur

Plaats: Omgeving Den Haag

Met vriendelijke groet,

Sharon Dijksma – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Henk Kamp – Minister van Economische Zaken