Roadmap Strategy on Plastics

Roadmap Strategy on Plastics

Eind januari 2017 heeft de Europese Commissie een roadmap voor de strategie voor plastics in een circulaire economie gepubliceerd. De strategie zal gericht zijn op: 1) het loskoppelen van de productie van plastic van fossiele brandstoffen; 2) het verbeteren van de economie, kwaliteit en de opname van plastic recycling en hergebruik; en 3) het verminderen van het ‘lekken’ van plastic in het milieu. De mededeling wordt Q4 2017 verwacht. In voorbereiding op de strategie worden verschillende acties verkend om na te gaan welke de meeste EU toegevoegde waarde hebben en de grootste impact op de gesignaleerde problemen. Er komt nog een openbare consultatie en impact assessment. Op 8 en 9 december hebben 300 participanten key actions geformuleerd voor deze strategie. Op 20 april  2017 wordt een vervolgsessie worden georganiseerd, om de key actions concreter te maken. Deze sessies zijn onderdeel van de consultatie.  ...

Lees verder

The circular design guide – the shift is already in motion!

The circular design guide – the shift is already in motion!

The scale of what we’re designing has shifted from products, to companies, to economic systems. Who we’re designing for has expanded from a solitary user to an intimately connected web of people, spanning the globe. New tools such as artificial intelligence, the internet of things, and synthetic biology mean our design ambitions are limited only by our imagination. Meanwhile, creativity has never been more important: the global economy is stuttering and disruptive technologies challenge established business models. A radical, restorative, regenerative approach to business A new mindset for business is emerging. It’s worth around a trillion dollars, will drive innovation in tomorrow’s companies, and reshape every part of our lives. But making the shift isn’t easy. That’s why we created this guide: to help innovators create more elegant, effective, creative solutions for the circular economy. Solutions that are invaluable for people, give businesses a competitive advantage, and are regenerative for our world. What if you could redesign everything? What would you do differently? You might be questioning the health of our organisations, social systems, and business models. With good reason: companies are currently deeply rooted in a linear approach to growth – make, use, dispose. The design thinking approach that underpins this guide allows you to explore new ways to create sustainable, resilient, long-lasting value in the circular economy – giving you the creative confidence to redesign the world around you. Read more: http://www.circulardesignguide.com/ The Circular Design Guide is a collaboration between the Ellen MacArthur Foundation and...

Lees verder

Key actions voor de EU strategy on plastics

Key actions voor de EU strategy on plastics

On the 8th and 9th of December 2016, approximately 300 particpants gathered to contribute to the development of the European Strategy on Plastics. The EU Conference on Plastics was a highly intriguing and energizing conference with an (inter)active programme, numerous rich discussions, engaging speakers and collective eagerness to sustain momentum: let’s keep this going!   Ambitions and expectations are high! A future with less plastic waste, with greater focus on new ways to (re)use plastics and on better design to reduce the application of plastic in products, is a future that we all visualized. And more…!  Around 30 successful business cases and issues were discussed at the roundtable sessions. Participants felt inspired and triggered. In those two days, we witnessed the power of collective thinking and action. We saw stakeholders from distinct parts of the plastics value chain come together to bring about change. Stakeholders shared their expertise and experiences, and co-created possibilities to realize a more rapid and through transition towards a Circular Plastics Economy.   Everyone agreed: the EU Conference on Plastics was a very good start to accelerate a circular plastic transition. So again: we have to carry on!   We treasure the efforts and contribution! We fully exploited the value of having so many committed stakeholders in the room and together we made the EU Conference on Plastics a huge success. Check out the aftermovie of the EU conference on plastics HERE!   Please download here the KEY ACTIONS for EU STRATEGY ON PLASTICS in pursue of a Circular Plastics Economy. The output of the roundtable discussions will serve as input for the EU Strategy on Plastics, will form the basis of our national policy and of the transition agenda on plastics, which is part of the Circular Economy Programme.  All participants of the EU conference on Plastics are invited to stay (pro)active in this transition and the follow up actions. We will facilitate this by means of stakeholder meetings both at the national (march 2017) and European level (april 2017), and by directly involving participants who have contributed to the roundtable discussions during the conference.  You, as dedicated stakeholder can also be proactive in this transition, please do so!  The presentors & facilitators of 4 roundtable discussions arranged already their own follow up: System change in plastic recycling Clean Meuse Recycling fishing gear Feedstock Download the video message of Frans Timmermans and find all presentations of (guest) speakers here. Also the video of the “Beyond Plastic Innovation Showcase” and  “Plastic Trendwatch Academy ” are available: Beyond Plastics Innovation Showcase Plastic Trendwatch Academy    ...

Lees verder

Grondstoffenakkoord

Grondstoffenakkoord

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen.  Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord gaan we bouwen aan transitieagenda’s die we de komende vijf jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Hierin maken we onze ambitie concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde. Alle partijen die een bijdrage willen leveren zijn welkom om het Grondstoffenakkoord digitaal te ondertekenen. Dat kan door hier naartoe te gaan, het formulier in te vullen en uw logo vervolgens naar ons te mailen (CE@minienm.nl). Doet u...

Lees verder

Guidelins: ‘Designing with Recycled Plastics’

Guidelins: ‘Designing with Recycled Plastics’

Guidelines Designing with Recycled Plastics In the Guidelines ‘Designing with Recycled Plastics’ the most important tips and tricks are shared for the application of recycled plastic in injection moulding products. In this project, Partners for Innovation worked together with six leading Dutch companies: AKG, Cumapol, Curver, Océ, Philips en Schoeller Allibert, to develop guidelines and case video’s. The Guidelines describe the whole process for the application of recycled plastics. By sharing this information with designers, R&D staff, suppliers and plastic converters, we hope to inspire the rest of the market to use more recycled plastics in high-end products. As a result of this project we also published a case guide. In the case guide ‘Designing with Recycled Plastics’, companies share their experiences with the application of recycled plastics. Every case is linked to a video (in English). The Guidelines are the result of a chain project (NRK-MJA-3), initiated by Philips and Partners for Innovation. The idea for this project started in the working group ‘Recyclate and Product Design’ of the Dutch Plastic Value Chain Agreement. Results of the project: Guidelines Designing with Recycled Plastics  Case guide Designing with Recycled Plastics Case video’s Infographic: Plastic Recycling in the...

Lees verder

Succesvolle EU conference on plastics

Succesvolle EU conference on plastics

Op de EU Conference on Plastics op 8 en 9 december kwamen experts uit heel Europa en uit de hele kunststofketen bijeen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de EU strategy on plastics. Het werd een zeer interessante conferentie, met veel discussie, een afwisselend programma en goede sprekers. De gezamenlijke gedachte na afloop: en nu doorpakken! Bijna 300 deelnemers kwamen op de conferentie af. Zij zorgden voor een goede discussie aan de 30 discussietafels. De input die de deelnemers gaven aan de discussietafels dient op nationaal gebied als basis voor de transitieagenda kunststoffen, waarmee in maart 2017 wordt gestart. Op Europees niveau dient dit als input voor de EU Strategy on Plastics. Daarnaast krijgt de conferentie eind 2017 een vervolg, samen met Friesland Circulair. Over de belangrijkste vervolgactie was iedereen het eens: dit was een goede start, nu moeten we doorpakken! Alvast een korte terugblik? Klik hier voor meer informatie en follow up acties. Bekijk ook de andere nieuwsberichten over de EU conference on plastics: KIDV Circulus-Berkel...

Lees verder

NRK publiceert Masterplan Kunststof Kringloop

NRK publiceert Masterplan Kunststof Kringloop

De belangenbehartiger van de Nederlandse  rubber- en kunststofindustrie, NRK, maakte vandaag via een persbericht bekend dat de kunststof recyclingmarkt structurele veranderingen nodig heeft. Alleen wanneer grootschalige recycling van kunststoffen tot stand komt, kan de circulaire economie in Nederland doorbreken. De kunststof recyclingmarkt loopt tegen de grenzen van haar groei aan. Dat stellen tien stakeholders in de rubber- en kunststofindustrie, de NRK en toonaangevende onderzoeksinstituten vandaag in het ‘Masterplan Kunststof Kringloop’. Met dit Masterplan roepen zij overheid, industrie en wetenschap op actie te ondernemen als onderdeel van het recent gepubliceerde Rijksbreed programma circulaire economie. De circulaire economie is ‘hot topic’ In de hele wereld –van Europa tot Noord-Amerika en Azië- wil men toe naar een economie waarin grondstoffen niet verbruikt, maar hergebruikt worden. Dat betekent dat ontwerp en (her)gebruik in dienst moeten staan van hoogwaardige verwaarding van producten. Maar recyclaat uit kunststoffen wordt in Nederland nu meestal ingezet in relatief eenvoudige toepassingen. Inspanningen om de keten te sluiten beperken zich vaak tot kleine projecten in een deel van die keten. Er zijn bovendien nog geen heldere normen en standaarden voor recyclaten en gerecyclede materialen. Schaalsprong noodzakelijk De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) signaleert vandaag met een tiental partners in Nederland de noodzaak tot een schaalsprong. “Wanneer er geen overkoepelend systeem ontworpen wordt, met prikkels op basis van kwaliteit in plaats van volume, en met heldere normen, komt de recyclingmarkt niet verder,” aldus Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies bij de NRK. “Recycling van kunststoffen heeft zich bewezen als een hele slimme milieutechnische activiteit met enorm veel maatschappelijk draagvlak. Maar grootschalige recycling breekt niet door.” Visie op het hele systeem De NRK en partners ontwikkelden daarom het ‘Masterplan Kunststof Kringloop’. Naast dat merkeigenaren vanaf het moment van ontwerp rekening moeten houden met de wijze van hergebruik zijn belangrijke onderdelen van dit plan een overkoepelende visie op het hele systeem, stimulerend overheidsbeleid en normering –zoals aanpassing van REACH en de Waste Directive- die in lijn is met recycling. Kennisontwikkeling Ook voor toegepast onderzoek is een belangrijke plek weggelegd. “Om van afval een grondstof te maken is veel kennis nodig. Kennis over hoe de kwaliteit van de recyclaatfracties te bepalen die uit de recyclefabrieken komen en hoe daarin bijvoorbeeld om te gaan met onzuiverheden,” zegt Christiaan Bolck, programma manager duurzame materialen bij Wageningen University & Research. “Ook het gezamenlijk opbouwen van kennis over scheidingssystemen en nieuwe manieren van recycling zoals chemische recycling is belangrijk om de kringloop van productie, gebruik en hergebruik op gang te krijgen.” Bolck’s ultieme doel is een systeem waarin men 95% van de kunststoffen hergebruikt en dit aanvult tot 100% met duurzame, “nieuwe” kunststoffen gemaakt uit planten. Masterplan Kunststof Kringloop Het Masterplan Kunststof Kringloop dat vandaag wordt gepresenteerd geeft zowel belemmeringen als oplossingen aan. “Wanneer we markt, technologie/wetenschap en beleid op één lijn brengen, kunnen we de recyclingmarkt volwassen maken en écht kringlopen gaan sluiten,” aldus de Ruijter. “We weten wat er moet gebeuren om dat te bereiken, nu moeten we het nog gaan doen.” Het volledige Masterplan Kunststof Kringloop is ook te vinden op...

Lees verder